مشخصات       475
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : مصیب وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  فرمانده دسته تخصص : 
کد شهید : 324 رسته : پیاده نام مادر :  مرضیه فهیمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :   1364/03/25  محل شهادت : هور العظیم  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : اجاکسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1364/00/00  گلزار : اجاکسر  
       

 

شهید حسین اسداللهی

شهیدحسین اسداللهی

شهید حسین اسداللهی

حسین اسداللهی

شهید حسین اسداللهی

شهید اسداللهی

شهید حسین اسداللهی

شهیداسداللهی

شهید حسین اسداللهی

شهید اسداللهی بابلسر

شهید حسین اسداللهی

شهید حسین اسداللهی بابلسر