مشخصات       476
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : فرج الله وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : اصناف
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : تخریب
کد شهید : 333 رسته : فنی و مهندسی نام مادر : ساره طاهرپور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1362/07/27  محل شهادت : مریوان  عملیات : عملیات والفجر 4 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : بمباران هوایی       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : اسی کلا
آبادی :  تاریخ تدفین : 1362/08/14  گلزار : اسی کلا  
       

 

شهید عیسی اسدالله پور اسی

شهیدعیسی اسدالله پور اسی

شهید عیسی اسدالله پور اسی

عیسی اسدالله پور 

شهید عیسی اسدالله پور اسی

شهید اسدالله پور 

شهید عیسی اسدالله پور اسی

شهیداسدالله پور 

شهید عیسی اسدالله پور اسی

شهید اسدالله پور بابلسر

شهید عیسی اسدالله پور اسی

شهید عیسی اسدالله پور بابلسر