مشخصات       477
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : رجب علی وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-سرباز یگان :
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : یگان دریایی
کد شهید : 336 رسته : پیاده نام مادر :   زبیده آقاجانی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1366/01/22  محل شهادت : اهواز  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : بمباران شیمیایی       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : فولادکلا
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/01/27  گلزار : فولادکلا  
       

 

شهید حسین اسدالله نتاج

شهیدحسین اسدالله نتاج

شهید حسین اسدالله نتاج

حسین اسدالله نتاج

شهید حسین اسدالله نتاج

شهید اسدالله نتاج

شهید حسین اسدالله نتاج

شهیداسدالله نتاج

شهید حسین اسدالله نتاج

شهید اسدالله نتاج بابلسر

شهید حسین اسدالله نتاج

شهید حسین اسدالله نتاج بابلسر