مشخصات       478
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : میر اسدالله وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل :کشاورزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 364 رسته : پیاده نام مادر : عشرت رجب نژاد  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :   1365/10/24  محل شهادت : سومار  عملیات : عملیات والفجر 6 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : صابت ترکش       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بهنمیر-سرخدشت
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/01/05  گلزار :  حسینیه بالامحله  
       

 

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

شهیدسیدسبحان اسدیان سوفی

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

سیدسبحان اسدیان سوفی

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

شهید اسدیان سوفی

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

شهیداسدیان سوفی

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

شهید اسدیان سوفی بابلسر

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی

شهید سیدسبحان اسدیان سوفی بابلسر