مشخصات       481
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : شعبان وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : دانش آموزی - کارگری -
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان :
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 146 رسته : پیاده نام مادر :  سیده فاطمه قریشی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1360/09/09  محل شهادت : بستان  عملیات : عملیات طریق القدس موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت :  اصابت ترکش خمپاره       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : سرحمام
آبادی :  تاریخ تدفین :  1360/09/09  گلزار : سرحمام  
       

 

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهیدحسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

حسین علی احمدنژاد

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهید احمدنژاد

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهیداحمدنژاد

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهید احمدنژاد بابلسر

شهید حسین علی احمدنژاد سر حمامی

شهید حسین علی احمدنژاد بابلسر