مشخصات       482
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : خیرالله وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : صیادی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 173 رسته : پیاده نام مادر :  شوكت طاهری  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1365/01/08  محل شهادت : سلیمانیه  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : موج انفجار و اصابت ترکش       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1365/01/14  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید مرتضی احمدی

شهیدمرتضی احمدی

شهید مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

شهید مرتضی احمدی

شهید احمدی

شهید مرتضی احمدی

شهیداحمدی

شهید مرتضی احمدی

شهید احمدی بابلسر

شهید مرتضی احمدی

شهید مرتضی احمدی بابلسر