مشخصات       483
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : اسد الله وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : اصناف
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 323 رسته : پیاده نام مادر :  بمانی ابراهیمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1364/11/22  محل شهادت : فاو  عملیات : عملیات والفجر 8 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر و قطع شدن پای چپ       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : فولادکلا
آبادی :  تاریخ تدفین : 1364/05/05  گلزار : فولادکلا  
       

 

شهید غلام علی اسداللهی

شهیدغلام علی اسداللهی

شهید غلام علی اسداللهی

غلام علی اسداللهی

شهید غلام علی اسداللهی

شهید اسداللهی

شهید غلام علی اسداللهی

شهیداسداللهی

شهید غلام علی اسداللهی

شهید اسداللهی بابلسر

شهید غلام علی اسداللهی

شهید غلام علی اسداللهی بابلسر