مشخصات       485
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : علی اسد وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : صیادی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-سرباز یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : ادوات
کد شهید : 34 رسته : پیاده نام مادر :   ربابه محمدی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1367/01/28  محل شهادت : فاو  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : اجاکسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1375/00/00  گلزار : اجاکسر  
       

 

شهید نوروز ابراهیمی

شهیدنوروز ابراهیمی

شهید نوروز ابراهیمی

نوروز ابراهیمی

شهید نوروز ابراهیمی

شهید ابراهیمی

شهید نوروز ابراهیمی

شهیدابراهیمی

شهید نوروز ابراهیمی

شهید ابراهیمی بابلسر

شهید نوروز ابراهیمی

شهید نوروز ابراهیمی بابلسر