مشخصات       486
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : نورعلی وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل :
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت :سپاه - كادر یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 35 رسته : پیاده نام مادر :    
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1382/12/03  محل شهادت : بابلسر  عملیات :  موضوع شهادت : جانباز
نحوه شهادت : جراحات وارده در اثر شکنجه عراق       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین :  1383/02/03  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید قاسم ابراهیمی

شهیدقاسم ابراهیمی

شهید قاسم ابراهیمی

قاسم ابراهیمی

شهید قاسم ابراهیمی

شهید ابراهیمی

شهید قاسم ابراهیمی

شهیدابراهیمی

شهید قاسم ابراهیمی

شهید ابراهیمی بابلسر

شهید قاسم ابراهیمی

شهید قاسم ابراهیمی بابلسر