مشخصات       488
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : منوچهر وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : دانش آموزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : جنگهای نامنظم - فدائیان اسلام
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 107 رسته : پیاده نام مادر :  مریم صابری  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1360/01/28  محل شهادت : آبادان  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1360/02/01  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

شهیدمرتضی ابوالقاسم زاده

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

مرتضی ابوالقاسم زاده

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

شهید ابوالقاسم زاده

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

شهیدابوالقاسم زاده

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

شهید ابوالقاسم زاده بابلسر

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده

شهید مرتضی ابوالقاسم زاده بابلسر