مشخصات       489
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : زین العابدین وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : دانش آموزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 11 رسته : پیاده نام مادر :  گوهر تاج آقاجانی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1364/12/26  محل شهادت : فاو  عملیات : عملیات والفجر 8 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره به سر و قطع دست       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : عربخیل
آبادی :  تاریخ تدفین :  1364/12/25  گلزار : عربخیل  
       

 

شهید سعید ابراهیم پور عربی

شهیدسعید ابراهیم پور عربی

شهید سعید ابراهیم پور عربی

سعید ابراهیم پور عربی

شهید سعید ابراهیم پور عربی

شهید ابراهیم پور عربی

شهید سعید ابراهیم پور عربی

شهیدابراهیم پور عربی

شهید سعید ابراهیم پور عربی

شهید ابراهیم پور عربی بابلسر

شهید سعید ابراهیم پور عربی

شهید سعید ابراهیم پور عربی بابلسر