مشخصات       490
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر :علی گدا وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کشاورزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش - سرباز یگان : تیپ 58 مستقل تکاور ذوالفقار
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : تکاور
کد شهید : 13 رسته : پیاده نام مادر :  كلثوم قاسم پور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1366/04/05  محل شهادت : سومار  عملیات : موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم دشمن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : کیخامحله
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار : کیخامحله  
       

 

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهیدمحمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

 ابراهیم زاده کیخا

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهید ابراهیم زاده کیخا

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهیدابراهیم زاده کیخا

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهید  ابراهیم زاده کیخا بابلسر

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا

شهید محمدعلی ابراهیم زاده کیخا بابلسر