مشخصات       492
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : شیر افکن وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت :سپاه - كادر یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات : راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : تخریب
کد شهید : 31 رسته :فنی و مهندسی نام مادر : عزمت اكبری  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1364/12/01  محل شهادت : فاو  عملیات : عملیات والفجر 8 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت :  اصابت ترکش خمپاره به سر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : 
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار :   
       

 

شهید شعبان ابراهیمی

شهیدشعبان ابراهیمی

شهید شعبان ابراهیمی

شعبان ابراهیمی

شهید شعبان ابراهیمی

شهید ابراهیمی

شهید شعبان ابراهیمی

شهیدابراهیمی

شهید شعبان ابراهیمی

شهید ابراهیمی بابلسر

شهید شعبان ابراهیمی

شهید شعبان ابراهیمی بابلسر