مشخصات       493
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : احمد علی وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : روحانيت
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات : حوزوی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : تخریب
کد شهید : 32 رسته :فنی و مهندسی نام مادر :  شوكت جعفری  
       

 

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1365/03/22  محل شهادت : مهران  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به بدن       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : 
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار :   
       

 

شهید علی ابراهیمی

شهیدعلی ابراهیمی

شهید علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

شهید علی ابراهیمی

شهید ابراهیمی

شهید علی ابراهیمی

شهیدابراهیمی

شهید علی ابراهیمی

شهید ابراهیمی بابلسر

شهید علی ابراهیمی

شهید علی ابراهیمی بابلسر