مشخصات       24
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ابوالقاسم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل :
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش - سرباز یگان : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
تحصیلات : ابتدایی رشته تحصیلی : مسئولیت : تخصص :
کد شهید : 7141 رسته : پیاده نام مادر : فاطمه خیری  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1365/06/14  محل شهادت : پیرانشهر  عملیات : موضوع شهادت : کردستان
نحوه شهادت : اصابت گلوله به قلب       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :  شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین :  1365/06/20  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید احمد قاسم زاده

شهیداحمد قاسم زاده

شهید احمد قاسم زاده

احمد قاسم زاده

شهید احمد قاسم زاده

شهید قاسم زاده

شهید احمد قاسم زاده

شهیدقاسم زاده

شهید احمد قاسم زاده

شهید قاسم زاده بابلسر

شهید احمد قاسم زاده

شهید احمد قاسم زاده بابلسر