مشخصات       05
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ابوالقاسم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : ورزشکاران
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشگر 25 کربلا
تحصیلات : متوسطه رشته تحصیلی : مسئولیت : تخصص :
کد شهید : 8274 رسته : پیاده نام مادر : نرجس مفیدگران  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1361/02/16  محل شهادت : خرمشهر  عملیات : عملیات بیت المقدس موضوع شهادت : جبهه 
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :  شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1361/02/14  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید سیدعلی منفرد بابلی

شهیدسیدعلی منفرد بابلی

شهید سیدعلی منفرد بابلی

سیدعلی منفرد

شهید سیدعلی منفرد بابلی

شهید منفرد

شهید سیدعلی منفرد بابلی

شهیدمنفرد

شهید سیدعلی منفرد بابلی

شهید منفرد بابلسر

شهید سیدعلی منفرد بابلی

شهید سیدعلی منفرد بابلسر