مشخصات       30
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : محمدرضا وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل :
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش - سرباز یگان : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
تحصیلات : راهنمایی رشته تحصیلی : مسئولیت : تخصص :  ادوات
کد شهید : 6472 رسته : پیاده نام مادر : نرگس حسین پور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1365/12/24  محل شهادت : فکه  عملیات : موضوع شهادت : جبهه 
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :  شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/01/06  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید علی علی نژادی

شهیدعلی علینژادی

شهید علی علی نژادی

علی علی نژادی

شهید علی علی نژادی

شهید علی نژادی

شهید علی علی نژادی

شهیدعلی نژادی

شهید علی علی نژادی

شهید علی نژادی بابلسر

شهید علی علی نژادی

شهید علی علی نژادی بابلسر