مشخصات       295
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : رمضان علی وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشگر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت : جانشیندسته تخصص : 
کد شهید :4624 رسته : پیاده نام مادر :  سیده ربابه میرگل تبار  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1364/03/25  محل شهادت : هور العظیم  عملیات : قدس 1 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر کالیبر ضد هوایی       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1364/03/30  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید ابراهیم روشنایی

شهیدابراهیم روشنایی

شهید ابراهیم روشنایی

ابراهیم روشنایی

شهید ابراهیم روشنایی

شهید روشنایی

شهید ابراهیم روشنایی

شهیدروشنایی

شهید ابراهیم روشنایی

شهید روشنایی بابلسر

شهید ابراهیم روشنایی

شهید ابراهیم روشنایی بابلسر