مشخصات       297
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : محمد اسماعیل وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : فرهنگی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  فوق دیپلم رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید :4688 رسته : پیاده نام مادر :  زبیده ابوطالبی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :   1365/03/11  محل شهادت :  فاو  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :کاسگرمحله 
آبادی :  تاریخ تدفین : 1365/03/29  گلزار : کاسگرمحله پازوار  
       

 

شهید عیسی زارع پور کاسگری

شهیدعیسی زارع پور کاسگری

شهید عیسی زارع پور کاسگری

عیسی زارع پور 

شهید عیسی زارع پور کاسگری

شهید زارع پور 

شهید عیسی زارع پور کاسگری

شهیدزارع پور

شهید عیسی زارع پور کاسگری

شهید زارع پور بابلسر

شهید عیسی زارع پور کاسگری

شهید عیسی زارع پور بابلسر