مشخصات       304
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ابراهیم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان :  لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 4251 رسته : پیاده نام مادر :  عذرا توبه  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1364/12/16  محل شهادت :  مریوان  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش توپ       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :باقرتنگه
آبادی :  تاریخ تدفین :  1364/12/16  گلزار : باقرتنگه  
       

 

شهید فرخ رضایی چراتی

شهیدفرخ رضایی چراتی

شهید فرخ رضایی چراتی

فرخ رضایی

شهید فرخ رضایی چراتی

شهید رضایی

شهید فرخ رضایی چراتی

شهیدرضایی

شهید فرخ رضایی چراتی

شهید رضایی بابلسر

شهید فرخ رضایی چراتی

شهید فرخ رضایی بابلسر