مشخصات       311
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : غلام حسین وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان :
تحصیلات :  ابتدایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : عملیات
کد شهید : 4193 رسته : پیاده نام مادر :  چیران مهدی زاده  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1361/09/29  محل شهادت :  موسیان  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر وپهلو       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :شرامتان
آبادی :  تاریخ تدفین : 1361/10/07  گلزار : شرامتان  
       

 

شهید عباس رضا زاده شرمد

شهیدعباس رضا زاده شرمد

شهید عباس رضا زاده شرمد

عباس رضا زاده 

شهید عباس رضا زاده شرمد

شهید رضا زاده 

شهید عباس رضا زاده شرمد

شهیدرضا زاده 

شهید عباس رضا زاده شرمد

شهید رضا زاده بابلسر

شهید عباس رضا زاده شرمد

شهید عباس رضا زاده بابلسر