مشخصات       325
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ذکریا وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : دانش آموزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : تخریب
کد شهید : 3826 رسته : فنی و مهندسی نام مادر :  زهرا جلالی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1361/04/24  محل شهادت :  شلمچه  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :درزیکلا 
آبادی :  تاریخ تدفین : 1361/04/28  گلزار : درزیکلا عزیزک  
       

 

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهیدمحمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

محمداسمعیل ذاکریان

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهید ذاکریان

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهیدذاکریان

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهید  ذاکریان بابلسر

شهید محمداسمعیل ذاکریان عزیزی

شهید محمداسمعیل ذاکریان بابلسر