مشخصات       328
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : محمد وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-کادر یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت : فرمانده دسته تخصص : 
کد شهید : 3549 رسته : تبلیغات و انتشارات نام مادر :   
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1362/08/01  محل شهادت :  مریوان  عملیات : عملیات والفجر4 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : افتادن روی مین و قطع پا       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :کله بست
آبادی :  تاریخ تدفین : 1362/08/01  گلزار : کله بست  
       

 

شهید عین الله داداش تبار احمدی

شهیدعین الله داداش تبار احمدی

شهید عین الله داداش تبار احمدی

عین الله داداش تبار 

شهید عین الله داداش تبار احمدی

شهید داداش تبار

شهید عین الله داداش تبار احمدی

شهیدداداش تبار 

شهید عین الله داداش تبار احمدی

شهید داداش تبار بابلسر

شهید عین الله داداش تبار احمدی

شهید عین الله داداش تبار بابلسر