مشخصات       346
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : سید محمد وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : هنرمندان
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2893 رسته : پیاده نام مادر :  سیده زهرا حسینی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1365/07/24  محل شهادت :  فاو  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : سادات محله
آبادی :  تاریخ تدفین :1365/07/27  گلزار : امام زاده سید احمد  
       

 

شهید سیدعلی حسینی

شهیدسیدعلی حسینی

شهید سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

شهید سیدعلی حسینی

شهید حسینی

شهید سیدعلی حسینی

شهیدحسینی

شهید سیدعلی حسینی

شهید حسینی بابلسر

شهید سیدعلی حسینی

شهید سیدعلی حسینی بابلسر