مشخصات       348
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : سید احمد وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : اصناف
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  ابتدایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2895 رسته : پیاده نام مادر :  حوا خاتمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1364/12/20  محل شهادت :  فاو  عملیات : عملیات والفجر8 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : سادات محله
آبادی :  تاریخ تدفین :  1374/05/08  گلزار : امام زاده سید احمد  
       

 

شهید سیدفضل الله حسینی

شهیدسیدفضل الله حسینی

شهید سیدفضل الله حسینی

سیدفضل الله حسینی

شهید سیدفضل الله حسینی

شهید حسینی

شهید سیدفضل الله حسینی

شهیدحسینی

شهید سیدفضل الله حسینی

شهید حسینی بابلسر

شهید سیدفضل الله حسینی

شهید سیدفضل الله حسینی بابلسر