مشخصات       351
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : سید یعقوب وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : رانندگان
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان :  لشگر 16 زرهی قزوین
تحصیلات :  ابتدایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2886 رسته : اطلاعات نام مادر :  خدیجه ابراهیمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1367/04/21  محل شهادت :  خوزستان  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت گلوله به سر       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : اجاکسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1368/03/21  گلزار : اجاکسر  
       

 

شهید سیدذبیح حسینی

شهیدسیدذبیح حسینی

شهید سیدذبیح حسینی

سیدذبیح حسینی

شهید سیدذبیح حسینی

شهید حسینی

شهید سیدذبیح حسینی

شهیدحسینی

شهید سیدذبیح حسینی

شهید حسینی بابلسر

شهید سیدذبیح حسینی

شهید سیدذبیح حسینی بابلسر