مشخصات       389
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ملا ابراهیم وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : روحانیت
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : دولتی یگان : لشگر 10 سید الشهدا
تحصیلات :  حوزوی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2145 رسته :  نام مادر :    
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1372/03/08  محل شهادت :  لبنان  عملیات :  موضوع شهادت : ترور
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان :   شهرستان :   بخش :   شهر : 
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار :   
       

 

شهید محمدعلی توسلی کله بست

شهیدمحمدعلی توسلی کله بست

شهید محمدعلی توسلی کله بست

محمدعلی توسلی

شهید محمدعلی توسلی کله بست

شهید توسلی

شهید محمدعلی توسلی کله بست

شهیدتوسلی

شهید محمدعلی توسلی کله بست

شهید توسلی

شهید محمدعلی توسلی کله بست

شهید محمدعلی توسلی بابلسر