مشخصات       393
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : علی گدا وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2227 رسته : پیاده نام مادر :  ساره تیموریان  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1360/09/20  محل شهادت : گیلان غرب  عملیات : عملیات مطلع الفجر موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : کربلای ایران
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار : عزیزک  
       

 

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شهیدشمس الله تیموریان عزیزی

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شمس الله تیموریان

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شهید تیموریان 

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شهیدتیموریان

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شهید تیموریان بابلسر

شهید شمس الله تیموریان عزیزی

شهید شمس الله تیموریان بابلسر