مشخصات       394
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : یدالله وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 2102 رسته : بهداشت و درمان نام مادر :  ریحانه ولی پور باقری  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1366/09/02  محل شهادت : یمارستان امام خمینی تهران  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : عفونت کلیه و اعضای داخلی بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : درزی نقیب
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/09/07  گلزار : مسجد امام حسن عسگری درزی نقیب  
       

 

شهید معصوم علی تقی پور

شهیدمعصومعلی تقی پور

شهید معصوم علی تقی پور

معصوم علی تقی پور

شهید معصوم علی تقی پور

شهید تقی پور

شهید معصوم علی تقی پور

شهیدتقی پور

شهید معصوم علی تقی پور

شهید تقی پور بابلسر

شهید معصوم علی تقی پور

شهید معصومعلی تقی پور بابلسر