مشخصات       400
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : قاسم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : روحانیت
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  حوزوی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 1943 رسته : پیاده نام مادر :  هاجر نصراللهی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1365/11/08  محل شهادت :  شلمچه  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم به قلب       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : 
آبادی :  تاریخ تدفین : 1365/11/25  گلزار : کله بست  
       

 

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

شهیدمهدی پورهاشم کله بستی

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

مهدی پورهاشم

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

شهید پورهاشم

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

شهیدپورهاشم

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

شهید پورهاشم بابلسر

شهید مهدی پورهاشم کله بستی

شهید مهدی پورهاشم بابلسر