مشخصات       404
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : نادعلی  وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-کادر یگان : لشکر 10سید الشهدا
تحصیلات :  دیپلم رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1933 رسته : پیاده نام مادر :  خاور شعبان نتاج  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1361/01/03  محل شهادت : رقابیه  عملیات : عملیات فتح المبين موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :سرحمام 
آبادی :  تاریخ تدفین : 1361/01/10  گلزار : سرحمام پازوار  
       

 

شهید حسن پورمحمود

شهیدحسن پورمحمود

شهید حسن پورمحمود

حسن پورمحمود

شهید حسن پورمحمود

شهید پورمحمود

شهید حسن پورمحمود

شهیدپورمحمود

شهید حسن پورمحمود

شهید پورمحمود بابلسر

شهید حسن پورمحمود

شهید حسن پورمحمود بابلسر