مشخصات       405
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : اکبر وضعیت تاهل :  جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-سرباز یگان : 
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی : علوم سیاسی مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید :  1938 رسته : پیاده نام مادر :  سیده طاهره هاشمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1363/12/23  محل شهادت :  جزیره مجنون  عملیات : عملیات  بدر موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر به صورت       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1364/01/01  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید نصرالله پورنصرالله

شهیدنصرالله پورنصرالله

شهید نصرالله پورنصرالله

نصرالله پورنصرالله

شهید نصرالله پورنصرالله

شهید پورنصرالله

شهید نصرالله پورنصرالله

شهیدپورنصرالله

شهید نصرالله پورنصرالله

شهید پورنصرالله بابلسر

شهید نصرالله پورنصرالله

شهید نصرالله پورنصرالله بابلسر