مشخصات       407
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ابراهیم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1940 رسته : پیاده نام مادر : هاجر تقی نسب  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1362/12/06  محل شهادت : چیلات - دهلران  عملیات : عملیات والفجر6 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : سرحمام پازوار
آبادی :  تاریخ تدفین : 1371/11/06  گلزار : سرحمام  
       

 

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

شهیدقاسم پورهادی سر حمامی

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

قاسم پورهادی

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

شهید پورهادی 

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

شهیدپورهادی

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

شهید پورهادی بابلسر

شهید قاسم پورهادی سر حمامی

شهید قاسم پورهادی بابلسر