مشخصات       420
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : سلیمان وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : دانش آموزی - کشاورزی -
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت : تخصص : 
کد شهید :  1866 رسته :  نام مادر :  رقیه عموپور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1361/02/10  محل شهادت :  خرمشهر  عملیات :عملیات بیت المقدس موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : فولادکلا
آبادی :  تاریخ تدفین :  1361/04/03  گلزار : فولادکلا  
       

 

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهیدشعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شعبان علی پهلوان پور

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهید پهلوان پور 

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهیدپهلوان پور 

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهید پهلوان پور بابلسر

شهید شعبان علی پهلوان پور فولاد کلاه

شهید شعبان علی پهلوان پور بابلسر