مشخصات       445
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : یعقوب وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1274 رسته : پیاده نام مادر :  حلیمه طالب پور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1359/12/24  محل شهادت :  باختران  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت تیر به قلب       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : کاسگرمحله
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار : کاسگرمحله  
       

 

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

شهیدفتح علی بابانتاج کاسگری

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

فتح علی بابانتاج 

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

شهید بابانتاج 

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

شهیدبابانتاج 

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

شهید بابانتاج بابلسر

شهید فتح علی بابانتاج کاسگری

شهید فتح علی بابانتاج بابلسر