مشخصات       447
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : اسدالله وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : انتظامی - سرباز یگان : ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید :  1288 رسته :  نام مادر :  جمیله محمودی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1374/01/26  محل شهادت :  زاهدان  عملیات : عملیات والفجر 4 موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : تصادف اتومبیل       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : کاسگرمحله
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار : کاسگرمحله  
       

 

شهید علی اکبر باقری کاسگری

شهیدعلی اکبر باقری کاسگری

شهید علی اکبر باقری کاسگری

علی اکبر باقری 

شهید علی اکبر باقری کاسگری

شهید باقری 

شهید علی اکبر باقری کاسگری

شهیدباقری 

شهید علی اکبر باقری کاسگری

شهید باقری بابلسر

شهید علی اکبر باقری کاسگری

شهید علی اکبر باقری بابلسر