مشخصات       449
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : محمد ابراهیم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کارگری
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت :ارتش - سرباز یگان : لشگر 88 زرهی زاهدان
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1162 رسته : پیاده نام مادر :   فاطمه خمسه  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت : 1367/04/27  محل شهادت :  سرپل ذهاب  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : شیمیایی       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : عربخیل
آبادی :  تاریخ تدفین : 1367/05/06  گلزار : عربخیل  
       

 

شهید مهدی آقاجانی عربی

شهیدمهدی آقاجانی عربی

شهید مهدی آقاجانی عربی

مهدی آقاجانی

شهید مهدی آقاجانی عربی

شهید آقاجانی 

شهید مهدی آقاجانی عربی

شهیدآقاجانی 

شهید مهدی آقاجانی عربی

شهید آقاجانی بابلسر

شهید مهدی آقاجانی عربی

شهید مهدی آقاجانی بابلسر