مشخصات       451
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : رمضان علی وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : رانندگان
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  دیپلم رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1174 رسته : ترابری نام مادر :  هاجر مقیم نژاد  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :   محل شهادت : رقابیه  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش        
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :سرحمام 
آبادی :  تاریخ تدفین :  1361/11/29  گلزار : سرحمام پازوار  
       

 

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهیدشعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شعبان آقامیرزایی

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهید آقامیرزایی

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهیدآقامیرزایی

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهید آقامیرزایی بابلسر

شهید شعبان آقامیرزایی آقا محلی

شهید شعبان آقامیرزایی بابلسر