مشخصات       462
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : سید حسن وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-سرباز یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 1123 رسته : پیاده نام مادر :  صنمبر حبیب نژاد  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1363/12/22  محل شهادت : جزیره مجنون  عملیات : عملیات بدر موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1364/01/00  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید سیدمصطفی آقامیری

شهیدسیدمصطفی آقامیری

شهید سیدمصطفی آقامیری

سیدمصطفی آقامیری

شهید سیدمصطفی آقامیری

شهید آقامیری

شهید سیدمصطفی آقامیری

شهیدآقامیری

شهید سیدمصطفی آقامیری

شهید آقامیری بابلسر

شهید سیدمصطفی آقامیری

شهید سیدمصطفی آقامیری بابلسر