مشخصات       463
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : رمضان علی وضعیت تاهل : متاهل جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : سپاه-کادر یگان : لشکر 25 کربلا
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  فرمانده گروهان تخصص : آموزش نظامی
کد شهید :638 رسته : پیاده نام مادر :  نجیبه كریمی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1365/12/12  محل شهادت : شلمچه  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر :پازوار
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/04/05  گلزار : کاسگرمحله  
       

 

شهید قاسم اصغریان کاسگری

شهیدقاسم اصغریان کاسگری

شهید قاسم اصغریان کاسگری

قاسم اصغریان 

شهید قاسم اصغریان کاسگری

شهید اصغریان 

شهید قاسم اصغریان کاسگری

شهیداصغریان 

شهید قاسم اصغریان کاسگری

شهید اصغریان بابلسر

شهید قاسم اصغریان کاسگری

شهید قاسم اصغریان بابلسر