مشخصات       464
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : عبدالهاشم وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان :  لشگر 81 زرهی کرمانشاه
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 662 رسته : زرهی نام مادر :  سكینه محمودیان  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1368/04/31  محل شهادت : اروندرود  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : غرق شدن در رودخانه       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین :  1368/05/07  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید محمدهادی اعتمادیان

شهیدمحمدهادی اعتمادیان

شهید محمدهادی اعتمادیان

محمدهادی اعتمادیان

شهید محمدهادی اعتمادیان

شهید اعتمادیان

شهید محمدهادی اعتمادیان

شهیداعتمادیان

شهید محمدهادی اعتمادیان

شهید اعتمادیان بابلسر

شهید محمدهادی اعتمادیان

شهید محمدهادی اعتمادیان بابلسر